Projekty UE

METAL TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Implementacja innowacyjnej technologii regeneracji łóż obrabiarek wielkogabarytowych”, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne POIR
Numer umowy: POIR.03.02.02-00-0908/16
Celem projektu Celem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania/regeneracji łóż obrabiarek, wzbogaconej o nowatorski proces związany z nagniataniem, w oparciu o wykonane na zlecenie Wnioskodawcy prace B+R.
Bezpośrednim efektem projektu jest implementacja nowatorskiej technologii regeneracji łóż obrabiarek wielkogabarytowych i rozpoczęcia na jej podstawie świadczenia usług.
Wartość projektu: 2 150 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 182 500,00 PLN