Odvalovací frézování

Jsme společnost, která se zabývá poskytováním služeb v oblasti zpracovávání kovů a plastů, a naší specialitou je provádění složitých technologických operací a přesná realizace navržených prvků a detailů, které si zákazník objednal.

Na dlouhém seznamu služeb poskytovaných firmou Metal Technology je také odvalovací frézování. To je metoda používaná při dosažení správných technických parametrů ozubených kol a převodových prvků. Tyto přesné komponenty jsou zodpovědné za pohyb mechanismů – jsou nyní nejčastějším řešením.

V oblasti techniky odvalovacího obrábění frézujeme, dlátujeme, hoblujeme nebo brousíme:

  • Ozubená kola rovnoběžných os (ozubené, válcové rovné, válcové zkosené a planetové),
  • ozubená kola s osami, které se protínají pod úhlem (kuželové s rovným ozubením, také známé jako úhlové, kuželové s obloukovým ozubením – společně s pastorky a talířovými koly, dále válcové zkosené),
  • ozubená kola s osami, které se neprotínají a jsou nerovnoběžné (šnekové a hypoidní)

Proces odvalovacího frézování je proces založený na pohybu řezného nástroje připojeného k valivému pohybu, jakož i úzké spolupráci dvou prvků – šnekové frézy a válcového kola, přičemž válcové kolo je právě v tomto případě tvarováno.

Zuby jsou obráběné v systému otáčivého pohybu, během kterého se válcové kolo pohybuje pod úhlem ekvivalentním k jednotlivému posuvu zubů nože. Během tohoto odvalovacího obrábění jsou v pohybu i jiné pracovní oblasti, v závislosti na typu používaného zařízení (s vodorovnou osou, vertikální osou, bez diferenciálu, s diferenciálem, s diferenciálním mechanismem).

Jako společnost, která vlastní produkční halu s pokročilou technologii a moderními stroji, pro Vás můžeme udělat odvalovací frézování s následujícími maximálními parametry:

  • Nařezání ozubených kol od modulu M 0,4 do modulu M 36, v rozsahu průměrů Ø 30 ÷ 1 000 mm a také h = 500 mm
  • a také nařezání šneků pomocí modulových nožů, od modulu M 0,5 do modulu M 10, s vnějším průměrem od Ø 40 mm do Ø 1 000 mm.

Ozubená kola vytváříme pomocí speciálních obrážecích strojů (frézek) Fellowsovou metodou, která je vedle Maagovy a Sunderlandovy metody v případě frézování jednou z nejčastěji používaných. Takto provádíme vnitřní i vnější ozubení

  • s maximálními parametry modulu M 6, v rozsahu průměru Ø do 400 mm v případě vnějšího ozubení,
  • s maximálními parametry modulu M 6, v rozsahu průměru Ø do 400 mm v případě vnitřního ozubení
  • a také s maximálními parametry modulu M 6, v rozsahu průměru Ø do 450 mm v případě procesu zaokrouhlování ozubení.

Všechny zákazníky, kteří mají zájem o objednání převodových prvků a ozubených kol provedených technikou odvalovacího frézování, srdečně zveme, aby využili nabídky firmy Metal Technology.

Naším záměrem je dodávat služby nejvyšší kvality.

Zveme vás ke spolupráci

Zajímají vás naše služby?

Vyplňte prosím níže uvedený formulář a my vám rádi odpovíme nebo volejte přímo:

(+48) 504 566 500

Vyplňte formulář