PrzetargiZakończone

Zapytanie ofertowe na patent z dnia 07 września 2017 roku

Protokół wyboru wykonawcy z dnia 15 września 2017 roku

Zapytanie ofertowe na nabycie maszyn z dnia 09 listopada 2017 roku

Informacja dotycząca postępowania ofertowego na nabycie maszyn z dnia 09 listopada 2017 roku

Protokół wyboru wykonawcy z dnia 09 listopada 2017 roku